• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Östgötatrafiken, tillsammans med kommunerna Linköping och Norrköping, har som mål att öka kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet d v s på bilens bekostnad. I de två tätorterna, Linköping och Norrköping, har Östgötatrafiken planerat att genomföra såväl nya utvecklade linjer samt ökat utbud framförallt under dagen och tidig kväll. Det nya linjenätet innebär bland annat:

 • Några nya direktlinjer
 • Ökning av stomlinjer, som körs med högre frekvens
 • Förväntad ökning av medelhastigheten eftersom några hållplatser tas bort.
 • Totalt ökar utbudet med 28 % i Linköping och i Norrköping med 17% jämfört med nuläge

Östgötatrafiken har givit Urbanet i uppdrag att analysera det utvecklade trafikförslaget med fokus på effekter på resandevolymer och produktionskostnader. Analysens syfte har varit att ge en ”second opinion” på den av Östgötatrafiken gjorda resandeprognos avseende linjenätet och den produktionsökning som planeras. Östgötatrafiken har gjort prognosen själv, baserad på en elasticitetsmetodik, elasticiteter för utbud- och restid.

Urbanet roll har varit att dels värdera gjord resandeprognos utifrån de elasticitets-tal (värden) som är använda, och göra en egen prognos med den generella kostnadsmetoden (GK)-metoden.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem
 • Torbjörn
  Eriksson
 • Bård
  Norheim