• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Artikkel

Nå er et godt tidspunkt for å innføre mer effektiv prising på jernbanen. Koronapandemien har økt trafikantenes aksept for etterspørselsvridende virkemidler.

Utbruddet av koronavirus vinteren 2020 har fått store konsekvenser for kollektivtransportens inntektsgrunnlag. Urbanet Analyse i Asplan Viak har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet forsøkt å anslå den langsiktige endringen i togreiser som følge av koronapandemien (Betanzo mfl. 2020).

Artikkelen kan leses hos Samferdsel: https://samferdsel.toi.no/fors...

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Mari
    Fossheim Betanzo