• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Analyse

Urbanet bistår Asplan Viak med prissatte konsekvenser i kommunedelplanen for ny veitrasé Kongsvinger–Kløfta. Dette innebærer bistand med transportanalyser og nyttekostnadsvurderinger.

Oppdragsgiver er Nye veier

Involved from Urbanet Analyse

  • Patrick
    Berent Ranheim