• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

Our philosophy

Our philosophy

Tverrfaglig

Vi mener den faglige bredden er viktig og gjør oss i stand til å belyse en rekke problemstillinger knyttet til transportområdet og kombinere flere metodiske innfallsvinkler. Tverrfagligheten gjør at vi stiller kritiske spørsmål til vedtatte sannheter og metoder og jobber med å videreutvikle dagens planverktøy.

Samarbeid

Vi samarbeider med andre miljøer der vi mener det er viktig for å svare ut problemstillinger på en god måte. Spesielt er dette viktig for FoU prosjekter.

Vi legger vekt på et godt samarbeid med oppdragsgivere og interessenter underveis i prosjektene. Det betyr at vi er lydhøre for innspill og synspunkter. Konklusjoner og resultat av egent arbeid er vi imidlertid selv ansvarlige for.

Åpen

Vårt arbeid er åpent tilgjengelig og etterprøvbart. Vi legger vekt på å vise grunnlaget for analysene og konklusjonene i våre analyser, og rapportene er offentlig tilgjengelig på denne nettsiden. Vi jobber også med konfidensielle rapporter for ulike oppdragsgivere, men da vil dette alltid være avklart på forhånd.

Spre kunnskap

Formidling av resultater og analyser er viktig for oss. Vi jobber aktivt med å ha lesevennlige og klare rapporter. Resultater fra sentrale analyser og forskning formidler vi også gjennom artikler og foredrag. Urbanets frokostseminarer er godt besøkte og et sentralt forum for formidling og diskusjon av resultater og problemstillinger.

Urbanet holder en rekke eksterne foredrag og underviser i kollektivtrafikk på videreutdanningskurset i kollektivtrafikk til statens vegvesen og på masterkurset i kollektivtrafikk i Norge og Sverige.