• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Urbanet Analyse har revidert tre kollektivtiltak i Tiltakskatalog for transport og miljø

Urbanet Analyse har revidert tre kollektivtiltak i Tiltakskatalog for transport og miljø

Tiltakskatalog for transport og miljø inneholder en rekke artikler om effekter av miljøtiltak innen transportområdet. Urbanet Analyse har nylig revidert tre kollektivtransporttiltak: i) Fremkommelighet for kollektivtransport, ii) Utvikling av rutetilbud, iii) Taksttiltak. Dette er sentrale tiltak for å få flere til å reise med kollektivtransport.

Les mer på tiltak.no.