• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Studerer endrede reisevaner som følge av koronaviruset

Studerer endrede reisevaner som følge av koronaviruset

I samarbeid med kollektivselskapene Kolumbus, Skyss, AKT og Brakar undersøker vi hvordan utbruddet av koronavirus påvirker bruk av kollektivtransport på lang sikt.

Som en del av prosjektet skal det gjennomføres en undersøkelse for å avdekke endring i befolkningens reisevaner. I tillegg vil vi analysere konkurranseflater og etterspørselseffekter basert på modellkjøringer. Gjennom dette arbeidet vil vi forsøke å besvare følgende spørsmål:

  • Kan vi forvente en varig nedgang i kollektivreiser – selv etter at samfunnet er gjenåpnet?
  • Hva er de viktigste årsakene til en eventuell varig nedgang i kollektivbruk?
  • Hvordan påvirkes inntektsgrunnlaget til kollektivtransporten på lang sikt?

See report