• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Klimaberegninger for Fyrstikktorget

Klimaberegninger for Fyrstikktorget

Urbanet Analyse har utarbeidet klimaberegninger som følge av endringen i transportomfanget av den planlagte utbyggingen på Fyrstikktorget, Karoline Kristiansens Vei 1-9, på Helsfyr.

Urbanet Analyse i Asplan Viak har vært engasjert av Fyrstikktorget Eiendom AS c/o Stor-Oslo Eiendom AS for å utarbeide klimaberegninger som følge av endringen i transportomfanget ved utbyggingen gitt planforslag for Fyrstikktorget, Karoline Kristiansens Vei 1-9.

Analysene viser endring i kjøretøykilometer for bil før og etter utbygging, samt klimaeffekt av dette. Rapporten viser blant annet effekten nybygget har på endret transportmiddelbruk, betydning av tilrettelegging for elbiler, fortettingsgevinst av mer effektiv arealbruk og betydningen av lokalisering/fortetting nær gode knutepunkt.

Foto: Stor-Oslo Eiendom AS


See report