• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Foreslår tiltak i Asker

Foreslår tiltak i Asker

På oppdrag fra Ruter har Urbanet Analyse og Asplan Viak gjort en vurdering av fremkommelighetsutfordringer i Asker og kommet med forslag til hvilke tiltak som bør gjennomføres for å gi bussen bedre fremkommelighet.

Forsinkelsene er særlig store i områdene Holmen, Blakstad og Asker. For eksempel er det en gjennomsnittlig forsinkelsestid på over 9 minutter i nordgående retning i morgenrush mellom Slemmestad og Blakstad.

Forsinkelser oppleves som en stor ulempe for trafikantene, og forsinkelser utgjør 15 prosent av trafikantenes totale reisekostnad i rush. For å gi bussen bedre fremkommelighet foreslår vi flere tiltak, blant annet rushtidsbom på Fekjan, tilfartskontroll ved kollektivfelt på Holmen og ombygging av flere kryss.

Samtlige tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og de anbefalte tiltakene vil kunne redusere kjøretiden for kollektivtransport med opp mot 20 minutter.

I forbindelse med prosjektet er det også utarbeidet en verktøykasse for bussfremkommelighetstiltak i Akershus.

Foto: Ruter As Bonanza AS, Grim Evensen


See report