• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Kollektivstrategi for Finnmark

Kollektivstrategi for Finnmark

På oppdrag fra Finnmark fylkeskommune har Urbanet Analyse oppdatert strategien for utvikling av kollektivtilbudet i Finnmark fra 2013.

Vi har sett på utvikling i befolkning, reisevaner og reisebehov. Vi har også vurdert hvordan kollektivtilbudet i Finnmark samsvarer med dagens reisevaner og transportbehovet i fylket, og hvordan kollektivtilbudet bør videreutvikles fremover. I tillegg til alle kommuner i Finnmark er relevante kommune i Troms tatt med i analysene for å vurdere om det er reisestrømmer som på en bedre måte kan betjenes med kollektivtransport på tvers av dagens fylkesgrense.

Med dette vil vi ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år!


See report