• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Ny artikkel i Samferdsel: Ny mobilitet krever nye analyseverktøy

Ny artikkel i Samferdsel: Ny mobilitet krever nye analyseverktøy

Ny mobilitet gir mange nye muligheter innenfor persontransportområdet, og befolkningen står overfor langt flere alternativer når de velger transportmiddel enn tidligere. Dagens transportanalyseverktøy er i liten grad tilpasset analyser av den nye mobiliteten.

For å kunne legge til rette for et godt og attraktivt tilbud innenfor de nye transportmidlene, kreves det at man har gode verktøy som kan beregne hvordan trafikantene opplever tilbudet, og dermed hvilken kvalitet det har. Gjennom prosjektet Urbamod har Urbanet Analyse utviklet en modell som blant annet kan simulere bruk av og kvalitet ved bysykkeltilbudet. Dette har vi skrevet om i en artikkel i Samferdsel.

https://samferdsel.toi.no/hjem/ny-mobilitet-krever-nye-analyseverktoy-article34437-98.html

(Illustrasjonsfoto: F. Dahl/Samferdsel)