• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Methods & Models Back

Faglig venn

Oavsett om du arbetar med en cykelstrategi, utveckla kollektivtrafiken eller en övergripande åtgärdsplan för hållbara resor i en stad, så möter man en rad av komplexa frågeställningar.

Till er problemställning kommer vi att bidra med nya synvinklar och lösningar, som många gånger är kopplade till effektivare resursanvändning utifrån att den offentliga ekonomin många gånger är ansträngd.