• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

Methods & Models

Hvordan vi jobber

I prosjektene benytter vi en rekke modellverktøy og metoder som sammen eller hver for seg kan bidra til å besvare sentrale spørsmål knyttet til transport. Modellverktøyene varierer fra etablerte transportmodeller til egenutviklede modeller. Ved bruk av kvalitative og kvantitative metoder og modellverktøy kan vi gi svar på alt fra hensiktsmessige insentivstrukturer, effekter av ulike poltikkvariable til optimal ressursbruk