• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Research and development Back

Studie

I Sverige benyttes reisetidskvoter for å vurdere nytten av kollektivtransporttiltak. Hvordan endres nytten om vi inkluderer flere elementer ved reisen? 

Hvordan sammenlikner vi en reise med buss og en reise med bil? Måling av konkurranseforhold mellom buss og bil. 

Involved from Urbanet Analyse

  • Torbjörn
    Eriksson
  • Kristine
    Wika Haraldsen