• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English

About Urbanet Analyse

Company

Urbanet Analyse AS was established in 2005 and currently has 14 employees in two offices in Oslo and Stockholm.

Our multidisciplinary team consists of economists, political scientists, sociologists, human geographers and engineers. Our wide scientific scope enables us to execute comprehensive studies of various issues related to the transport sector and applying several methodological approaches in our work.

Urbanet works in the interface between academic research and consulting, focusing on sustainable urban transport. We conduct analyses on many levels, both locally and nationally. Our studies can focus on individual measures, as well as comprehensive packages of measures, all tailored to the problem at hand.

Urbanet Analyse is owned by Asplan Viak, which is one of the leading consulting companies within engineering and architecture in Norway. In cooperation with Asplan Viak we can provide even more powerful set of tools for analysis and planning – something that gives us the opportunity to carry out projects from first-stage strategic research to the ready-to-build design solutions.

Contact Info

 • Oslo

  Urbanet Analyse AS

  Mailing Address:
  Stortingsgata 12, 0161 Oslo

  Office Address:
  Stortingsgata 12, 0161 Oslo

  Phone:
  [+47] 417 99 417

 • Stockholm

  Urbanet Analys AB

  Mailing Address:
  c/o Kollektivtrafiken Hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm

  Office Address:
  c/o Kollektivtrafiken Hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm

  Phone:
  [+46] 703 926904

Team

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Katrine Næss Kjørstad

  Katrine Næss Kjørstad er ingeniør og Forsker II. Sentrale områder i hennes arbeid er markedet for kollektivtransporten, kundetilfredshet, strategier for utvikling av kollektivtilbudet, etterspørselseffekter av tilbudsendringer. og verdsetting av ulike tilbudsfaktorer.

 • Torbjörn Eriksson

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

 • Harald Høyem

  Harald Høyem er samfunnsøkonom. Han arbeider i hovedsak med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Kristine Wika Haraldsen

  Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, prisanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Johannes Raustøl

  Johannes Raustøl er samfunnsøkonom. Han arbeider i hovedsak med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Aurora Briså Strætkvern

  Aurora Strætkvern (født 1994) har en master i fysisk planlegging fra NTNU, og begynte i Urbanet Analyse august 2020. Aurora har erfaring med bruk av ulik GIS-programvare, og har tidligere jobbet hos Geodata AS. Hun har gjort GIS-analyser blant annet knyttet til arealbruk, tilgjengelighet og lokalisering av ulike typer bedrifter.