• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Undersøkelse

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Urbanet Analyse gjennomføre turproduksjons­undersøkelser for hotellvirksomheter i Norge. Prosjektet gjennomføres som en del av SVVs FoU- program Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer (Bedre by)

God kunnskap om sammenhengen mellom arealbruk og transport er nødvendig for å kunne vurdere hvordan arealbruk påvirker transportbehov. Erfaringstall om antall turer inn til og fra et område eller virksomhet utgjør grunnlag for å vurdere nettopp denne sammenhengen.

Resultatene fra undersøkelsene som Urbanet Analyse vil supplere eksisterende kunnskap om turproduksjon for andre områder og vil inngå som en viktig del i arbeidet med å tilrettelegge for arealbruk og infrastruktur som er tilpasset hverandre.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Maria
  Amundsen
 • Katrine
  Næss Kjørstad