• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Tiltaksutredning

Urbanet Analyse skal, i samarbeid med NILU, utarbeide en revidert tiltaksutredning med handlingsplan for lokal luftkvalitet for Fredrikstad og Sarpsborg kommune som tilfredsstiller kravene gitt i forurensningsforskriften. Bakgrunnen for prosjektet er Miljødirektoratets vedtak datert 18.11.2016 med krav om revisjon av tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. 

Tiltaksutredningen vil presentere beregningene av effekten og kostnadene ved tiltakene gitt i handlingsplanen for luftkvalitet, i tillegg til den samlede effekten av tiltak i Bypakke Nedre Glomma på lokal luftkvalitet.

Download document here

Others involved

  • Tormod
    Wergeland Haug
  • Eli-Trine
    Svorstøl