• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Teknologiske muligher og trender

Selvkjørende kjøretøy diskuteres som en enestående mulighet til som skal revolusjonere transportsystemet og gjøre oss uavhengig av egen bil. Er det så enkelt?

Hvilke utfordringer og muligheter ligger i digitalisering og kjøretøyutviklingen? I prosjektet nye teknologiske trender og betydning for mobilitet skal Urbanet på oppdrag fra Ruter utforske selvkjørende kjøretøy og hva det kan bety for trafikanter og transportsystem. 

Selvkjørende kjøretøy kan være stamlinjer, matebusser og mindre kjøretøy. Kjøretøyene kan være delte eller private. I prosjektet vil vi se på erfaringer gjennom fra forsøk og studier fra andre byer og se på hvilke muligheter og hindringer ulike løsninger innebærer.  Konsekvenser ulike løsninger har for trafikantene er sentralt – blir det lettere eller vanskeligere å reise, hva betyr selvkjørende kjøretøy for reisetid og trygghetsfølelse? Er det spesielle forutsetninger som må være på plass for at løsningen skal fungere.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Bård
  Norheim
 • Marte
  Bakken Resell
 • Eli-Trine
  Svorstøl

Others involved

 • Hilde
  Solli