• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Utredning

På oppdrag fra NCE Maritime CleanTech og Haugesund kommune skal Urbanet Analyse utrede markedspotensiale for byferge i Haugesund og forventet effekt på klimagassutslipp. 

Haugesund Kommune har fått bevilget penger til å utrede et miljøvennlig sjøveis transportmiddel mellom byøyene (Risøy og Hasseløy) og sentrum, for å redusere utslipp fra veitrafikk over broene og i bygatene. 

Som en del av forstudien skal det gjøres en markedsanalyse samt en beregning av forventet effekt på klimagassutslipp. Formålet med markedsanalysen er å beregne effekt på reisestrømmer for å si noe om markedsgrunnlaget for den tenkte byfergen. Videre skal oppdraget belyse potensialet for reduksjon i klimagassutslipp ved etablering av en elektrisk byferge.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Johannes
  Raustøl
 • Harald
  Høyem
 • Katrine
  Næss Kjørstad