• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Active Projects Back

Utredning

Kolumbus arbeider på bestilling fra Fylkestinget med forenkling av takst og soner for båt i Rogaland. I den forbindelse skal Urbanet Analyse utrede de økonomiske konsekvensene av ulike forenklingsmodeller og anbefale en modell for takst- og sonestruktur for ferge og hurtigbåt. 

Involved from Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem

Others involved

 • Tormod
  Wergeland Haug