• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Analyse

Urbanet Analyse bistår Vestfold fylkeskommune med å analysere hvilke tiltakspakker som vil fungere best i Tønsberg og Larvik for at mest mulig av persontransportveksten skal gjøres til fots, med sykkel eller kollektivtransport (nullvekstmålet). 

Vurderingen inngår som en del av videre politisk behandling, og inkluderer et kostnadsestimat for de ulike tiltakene sånn at fylkeskommunen skal få mest mulig nytte ut kostnadsrammer de må legge til grunn.


Involved from Urbanet Analyse

  • Eli-Trine
    Svorstøl
  • Kristine
    Wika Haraldsen