• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Analyse

Urbanet Analyse bistår Vestfold fylkeskommune med å analysere hvilke tiltakspakker som vil fungere best i Tønsberg og Larvik for at mest mulig av persontransportveksten skal gjøres til fots, med sykkel eller kollektivtransport (nullvekstmålet). 

Vurderingen inngår som en del av videre politisk behandling, og inkluderer et kostnadsestimat for de ulike tiltakene sånn at fylkeskommunen skal få mest mulig nytte ut kostnadsrammer de må legge til grunn.


Download document here

Involved from Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen

Others involved

  • Eli-Trine
    Svorstøl