• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Utredning

Stavanger Sentrum AS v/CID, Stavanger-regionen Havn IKS, Kolumbus AS, Rogaland Fylkeskommune og Nordic Edge AS har inngått et samarbeid om å utrede en vannbuss i havnebassenget i Stavanger sentrum.

Involved from Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad
  • Harald
    Høyem