• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Som grunnlag for søknad om ombygging og fortetting av bygningsmassen på Grenseveien 97 på Helsfyr skal Urbanet Analyse beregne klimaeffekten av endringen i transportomfanget.

Bygningsmassen består i dag av kontor- og logistikklokaler som Veidekke planlegger å transformere til nye boliger og næring. Ved fortetting rundt større knutepunkter legger det til rette for økt bruk av kollektivtransport, en høyere utnyttelse av arealressursene og lavere utslipp. Utredningen vil beregne størrelse og omfang av effektene.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl
  • Ingunn
    Opheim Ellis