• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Kartlegging

Statens vegvesen vil vurdere hva som er den beste organisering av arbeidet med Sykkelnettverket når fylkene overtar ansvaret for planlegging, bygging og drift av fylkesveinettet.

Som en bakgrunn for denne vurderingen gjennomfører vi en kartlegging av hvordan sammenliknbare faglige nettverk er organisert og finansiert samt hvordan de fungerer.

Involved from Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad
  • Maria
    Amundsen