• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Utredning

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Kolumbus utrede innføring av ombordtillegg i Rogaland. I utredningen vil vi se på innføring av ombordtillegg i hele Rogaland fylke og innhente informasjon fra andre kollektivtransportselskaper om deres erfaringer med innføring av et slikt tillegg. Vi vil analysere relevante data og estimere effekter av ombordtillegg på passasjerer, driftsstabilitet, billettinntekter og sikkerhet.

Foto: Elisabeth Tønnesen/Kolumbus

Involved from Urbanet Analyse

 • Maria
  Amundsen
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Harald
  Høyem