• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Active Projects Back

Nytteberegning

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune beregne nytte og kostnader knyttet til kartlagte fremkommelighetstiltak langs utvalgte linjer i Bergensområdet. 

Oppgaven er en del av prosjektet «Kartlegging og prioritering av framkomsttiltak for buss i Bergensområdet» som gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak i Bergen. 


Nytteberegningen gjøres ved bruk av kostnadsmodellen, mens forsinkelse og trengsel på linjene beregnes ved bruk av et program utviklet av Sintef i Stratmod-prosjektet. Videre benyttes holdeplassmodellen til å vurdere avstanden mellom holdeplassene på linjene. 

Involved from Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem