• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Active Projects Back

Evaluering

På oppdrag for Finnmark fylkeskommune gjør Urbanet Analyse en evaluering av måloppnåelse ved anskaffede kollektivkontrakter i fylket. I januar 2016 var det oppstart av nye kollektivkontrakter i Finnmark, som innebar en vesentlig endring i ruteopplegget både på sjø og land. Gjennom oppdraget skal det gjennomføres en evaluering av måloppnåelsen i de nye kollektivkontraktene; hvordan dagens kollektivtilbud fungerer med hensyn til rammene og målene som er satt for utvikling av kollektivtransport i fylket. 

Involved from Urbanet Analyse

 • Marte
  Bakken Resell
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Bård
  Norheim