• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Faglig vurdering

Urbanet Analyse gjør en faglig vurdering av den foreslåtte kollektivløsningen langs ny E18 Vestkorridoren på vegne av Statens vegvesen og Aas-Jakobsen. 

Vi ser på hvordan den planlagte løsningen vil fungere for trafikantene sammenlignet med dagens system, og hvordan den nye løsningen vil fungere i lys av målsetningene som er satt og kollektivtransporten i korridoren. 

Foto: Hanne Jonassen

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Maria
  Amundsen

Others involved

 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Tormod
  Wergeland Haug