• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Forstudie og parameteranalyse

På oppdrag fra Kolumbus skal Urbanet Analyse forstudie og en parameteranalyse til en modell av det planlagte bussveisystemet i Stavanger, Sandens og Sola.

Det skal bygges ca. 50 kilometer langt bussveisystem fordelt på 26 strekninger i Stavanger, Sandens og Sola. Fordi den skal bygges som BRT-løsning, er den aktuell for en automatisk trafikkleder. En automatisk trafikkleder betegner automatisk styring av trafikkstrømmer (personer, kjøretøy og gods) gjennom trafikkinformasjon, etterspørselsstyring, trafikkregulering og andre tiltak. 

Kolumbus AS skal gå til anskaffelse av en prototype på automatisk trafikkleder, og skal lage en realistisk simulatormodell av bussveisystemet i Stavanger. En modellering av bussveien krever en rekke antakelser og forenklinger, og Urbanet Analyse skal derfor bistå Kolumbus AS med å definere parametere og mål for ytelsen til bussveisystemet gjennom en forstudie og en parameteranalyse. 

Rapporten vil være et viktig grunnlagsmateriale for utviklingen av prototypen på en automatisk trafikkleder for å sikre at simulering og utvikling av automatisk trafikkleder gir realistiske og virkelighetsnære resultater.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

  • Harald
    Høyem

Others involved

  • Eli-Trine
    Svorstøl