• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Spørreundersøkelse

På oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet skal Asplan Viak og Urbanet Analyse gjøre en analyse av reiser i tilknytning til sosial infrastruktur i de største byområdene, hvor vi blant annet skal undersøke om det er en sammenheng mellom lokalisering av sosial infrastruktur og transportmiddelvalg. 

Analysen baserer seg blant annet på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen. I tillegg skal det gjennomføres en spørreundersøkelse om kommunal praksis ved lokalisering av barnehager og tildeling av barnehageplass. 

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis

Others involved

 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)
 • Maria
  Amundsen