• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Analyse

Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal utarbeide en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. I den forbindelse har Urbanet Analyse fått i oppdrag å gjøre en analyse av hvordan man reiser i Mjøsbyen i dag. Analysen skal hovedsakelig baseres på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Oppdraget gjennomføres for Statens vegvesen Region øst.

Foto: Vikingskipet.com

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Maria
  Amundsen
 • Katrine
  Næss Kjørstad