• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Urbanet Analyse på Transportforum 2018

Urbanet Analyse på Transportforum 2018

Urbanet Analyse er godt representert på årets Transportforum i Linköping 10.-11. januar med fem innlegg og en monter i vandrehallen. 

Ingunn Ellis snakket onsdag om forventede etterspørselseffekter av nytt sykkelveinett i Oslo. Studien viser at nytt sykkelveinett kan gi mellom 13 og 29 prosent flere syklister. Torsdag 11. presenterer hun en studie av ringvirkninger av økte bomkostnader når vi tar hensyn til mindre kø og forsinkelse på en sesjon om virkemidler i storbyer. 

Torbjörn Eriksson innledet onsdag om kollektivtrafikkens kostnadsutvikling i Sverige fra 2000 til 2015 og argumenterte for at ny kunnskap gir mulighet for mer bærekraftig kostnadsutvikling fremover. Innledningen var en del av sesjon 28 om årsaker til kollektivtrafikkens kostnadsutvikling. 

Kristine Wika Haraldsen presenterer torsdag kl. 9 en studie av tidsdifferensierte takster som viser at redusert takst utenfor rush kan gi øke antall reiser og samtidig redusere kollektivtransportens finansieringsbehov. Kl. 11 holder hun innlegget "Kollektivtransporten må få opp farten - gevinster av bedre fremkommelighet og lengre holdeplassavstand". 

Innleggene blir tilgjengelige på nett i etterkant av konferansen. 


See report