• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Sjåførrekruttering vs. autonome busser

Sjåførrekruttering vs. autonome busser

Debatten om sjåførrekruttering vs. autonome busser raser videre og Polyteknisk Forening arrangerer fagmøte 4.april. Vi har mye interessant lesing om dette og har utredet både behovet for sjåførrekruttering for NHO og teknologiske trender for Ruter.

Urbanet Analyse pekte i sin rapport for Ruter på at helautomatisering krever så store investeringskostnader at teknologien bør være så god at den kan tilby et bedre kollektivtilbud enn det man har i dag. Mange av de helautomatiserte bussene ville per i dag brukt nesten én time på strekningen Drammen-Oslo. I tillegg stiller rapporten spørsmål om trafikantene er klare for den nye teknologien. Les mer her. 

Videre viser Urbanet Analyse at Norge trenger 14.000 nye bussjåfører innen 2030 i en rapport utført på vegne av NHO Transport. Befolkningsvekst og transportpolitiske målsettinger om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange gir behov for økt kapasitet i kollektivtransporten, og dermed økt ruteproduksjon og behov for flere sjåfører.  Les mer her. 


See report