• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Ny artikkel om faktorer som påvirker sykling

Ny artikkel om faktorer som påvirker sykling

Tiltakskatalog for transport og miljø samler forskningsbasert kunnskap om tiltak som kan redusere miljøbelastningene relatert til transport, hovedsakelig i byer og tettsteder. Urbanet Analyse har nettopp skrevet en artikkel i tiltakskatalogen om faktorer som påvirker sykling.

Artikkelen er i stor grad basert på UA-rapport 78/2016: Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge. En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen, som Urbanet Analyse har skrevet på oppdrag av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. 

Foto: Unsplash.com


See report