• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Kollektivtransportboka i fjerde utgave

Kollektivtransportboka i fjerde utgave

Kollektivtransportboka er kommet i fjerde utgave. Boka handler om utfordringer, muligheter og løsninger for byområdene. Transportveksten i byområdene gjør det nødvendig med nye grep for å begrense kø- og miljøutfordringene og få en ønsket byutvikling. Boka vektlegger rammebetingelser og virkemidler som er avgjørende for kollektivtransportens utvikling. Samtidig viser kollektivtransportboka viser trender og utvikling.

Den nye utgaven trekker sammenhenger mellom kollektivtransporten i Norge og Sverige, og er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet i Norge og K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Sverige. Boka er skrevet av Urbanet Analyse.

Boka viser at kollektivtransporten er i medvind, og at kollektivreiser ber innbygger i byområdene vokser. I mange norske byområder har kollektivtransporten vokst mer enn det som skal til får å nå nullvekstmålet for biltrafikken. Økningen i kollektivreiser er enda større i Sverige enn i Norge. I de tre største svenske länene har bruken av kollektivtrafikk økt med 16 prosent fra 2005 til 2014 – økningen i Norge var på 6 prosent i de seks største byområdene.

En mer miljøvennlig transportutvikling kan spare samfunnet for betydelige summer, omtrent 7 mrd kr årlig i sparte transportkostnader. Det er bred politisk enighet om økt kollektivsatsing - men ikke om virkemidlene. Kostnadene framover er avhengig av virkemiddelbruken. Framover må kollektivtransporten bli mer effektiv slik at vi får mer kollektivtransport for pengene.

De tidligere utgavene av kollektivtransportboka er:

  • Fakta om kollektivtrafikk (1991)
  • Fakta om kollektivtransport (1995)

  • Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder (2007)

  • Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder (2017)


See report