• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
God drift – veien til mobilitet og selvstendighet

God drift – veien til mobilitet og selvstendighet

God drift og godt vedlikehold handler om å skape god fremkommelighet og tilgjengelighet hele året, skriver Eli-Trine Svorstøl og Ingunn O. Ellis i Samferdsel. 

Urbanet Analyse har i samarbeid med Lunds Tekniske Högskola gjennomført en litteraturstudie om betydningen av drift og vedlikehold for gående og syklende (Svorstøl, Ellis og Varhelyi, 2017). Studien ble gjort på oppdrag fra Vegdirektoratets FoU-program BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende). Nå er resultatene formidlet gjennom en artikkel i Samferdsel. 

Intervjuer gjennomført av Urbanet Analyse med utvalgte brukergrupper viser at drift er en forutsetning for at alle skal kunne benytte infrastrukturen hele året. Drift påvirker særlig livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse, spesielt når snø og is utgjør en mobilitetsbarriere.

Les hele artikkelen her.


See report