• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Fremtidig kollektivbetjening mellom Drammen – Hokksund og Hønefoss

Fremtidig kollektivbetjening mellom Drammen – Hokksund og Hønefoss

Urbanet analyse har, på oppdrag av Buskerud fylkeskommune, utredet hvordan den fremtidige kollektivbetjeningen mellom byene Drammen – Hokksund og Hønefoss kan være når ny Ringeriksbane står ferdig. 

Den nye banestrekningen fører til at eksisterende togtilbud mellom Drammen – Hokksund og Hønefoss faller bort, og det er et behov for å se på hvordan transportbehovet mellom disse byene ivaretas. 

Utgangspunktet for rapporten er å utvikle mulige konsepter for kollektivtrafikken i analyseområdet. I løpet av utredningen ble det utviklet tre konsepter basert på transportmarkedet når Ringeriksbanen er i drift, som er forutsatt i analyseåret 2024. De tre konseptene er 

  • Konsept 1: Bussbasert kollektivtilbud
  • Konsept 2: Togbasert tilbud med materuter med buss
  • Konsept 2A: Togbasert tilbud med flere stopp

Vi ser på endringene i tilbudet gjennom «øynene» til trafikantene gitt hvilke reisebehov de har. Effekter, som endringer i etterspørsel, trafikantnytte og kostnader i de ulike konseptene, blir sammenlignet mot referansesituasjonen.

Foto: Felix media


See report