• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Foredrag om tilgjengelighet og reisemiddelbruk

Foredrag om tilgjengelighet og reisemiddelbruk

Harald Høyem, Urbanet Analyse, og Gunnar Berglund, Asplan Viak, presenterte studien Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg på Vegdirektoratets Bedre by-seminar. Studien handler om forholdet mellom tilgjengelighet for ulike transportmidler og reisemiddelbruk. Tilgjengelighet sier noe om hvor mange som kan nå et visst punkt innen et gitt antall minutter, gjerne med utgangspunkt i personenes bosted.

Prosjektet hadde to hovedspørsmål:

  1.       Kan tilgjengelighet bidra til å predikere transportmiddelfordelingen ?
  2.       Kan tilgjengelighet bidra til å predikere endringer i transportmiddelfordelingen?

Bergen og Trondheim var case i studien. Konklusjonen på spørsmål 1 var at tilgjengelighet kan forklare noe, men langt fra alt. Videre er det stor variasjon i forklaringskraften. I Bergen er det ingen sammenheng, mens det er noen grad av sammenheng i Trondheim. 

På spørsmål 2 var konklusjonen at det i særlig grad er økt biltilgjengelighet som kan forklare endringer i bruken av andre transportmidler.


See report