• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Fem innlegg på Transportforum

Fem innlegg på Transportforum

Urbanet Analyse bidrar med hele fem innlegg på konferansen Transportforum 2018. 

  • Ingunn Ellis: Etterspørselseffekter av nytt sykkelveinett: Nytt sykkelveinett i Oslo kan gi 13-29 prosent flere syklister
  • Bård Norheim: Ringvirkninger av økte bomkostnader når vi tar hensyn til mindre kø og forsinkelse. 
  • Kristine Wika Haraldsen: Tidsdifferensierte takster er vinn-vinn for kollektivtransporten
  • Bård Norheim og Kristine Wika Haraldsen: Kollektivtransporten må få opp farten – gevinster av bedre fremkommelighet og lengre holdeplassavstand
  • Torbjörn Eriksson: Kollektivtrafikens kostnadsutveckling – hot eller möjlighet för utveckling?

See report