• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Færre holdeplasser - flere reisende

Færre holdeplasser - flere reisende

Torbjörn Eriksson og Kristine Wika Haraldsen skriver om holdeplasser i Trafikforum. En studie av Urbanet Analyse viser at å redusere antall holdeplasser kan gi flere reisende uten å øke finansieringsbehovet til kollektivtransporten. 

Færrre holdeplasser kan bidra til at flere reiser kollektivt så lenge gevinsten av redusert reisetid overgår belastningen ved langre gåtid til holdeplassen. Færre holdeplasser bidrar til at reisehastigheten øker, og driftskostnadene reduseres når farten går opp. 

Artikkelen kan leses på Trafikforum med passord, eller ved å følge lenken under. 


See report