• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Færre holdeplasser, flere reisende

Færre holdeplasser, flere reisende

Målet om nullvekst i biltrafikken innebærer kraftig vekst i kollektivtrafikken og et medfølgende økt finansieringsbehov. En ny studie fra Urbanet Analyse viser at å redusere antall holdeplasser er et tiltak som kan øke antall reisende og samtidig redusere finansieringsbehovet for kollektivtrafikken. Resultatene er presentert i en artikkel i Samferdsel av Mari Betanzo og Kristine Wika Haraldsen. 

Tiltaket gir flere reisende dersom nytten ved redusert reisetid overgår ulempen ved økt gangtid til holdeplassen. Samtidig kan høyere gjennomsnittshastighet redusere kostnadene knyttet til kapitalbeholdning og drift.

Beregninger i Oslo og Stavanger har vist at optimalisering av holdeplassavstanden kan gi passasjervekst på henholdsvis 3,7 og 2,7 prosent, samt at tilskuddsbehovet kan reduseres med mellom 51 og 23 prosent. Gevinsten avhenger av graden av effektivisering av tilbudet og trafikantenes verdsetting av tid.


See report