• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Evaluerer kollektivfelt på Kvaløyvegen

Evaluerer kollektivfelt på Kvaløyvegen

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord skal Urbanet Analyse evaluere kollektivfeltet som ble etablert på Kvaløyvegen ved Postterminalen i Tromsø. 

Formålet med evalueringen er å undersøke de trafikale effekter av tiltaket med hovedfokus på fremkommelighet for bussen.

Foto: Google maps


See report