• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Enklere, raskere og oftere. Forslag til nytt kollektivtilbu i Nedre Glomma

Enklere, raskere og oftere. Forslag til nytt kollektivtilbu i Nedre Glomma

Målet med omleggingen av kollektivtilbudet i Nedre Glomma er å treffe markedet bedre, og gi et enklere tilbud til befolkningen – som er raskere og går oftere enn dagens tilbud.

På grunnlag av en gjennomgang av reisestrømmer, reisebehov, samt trafikantenes ønsker er antall ruter redusert fra 52 til 10 stamlinjer. Utover stamlinjene vil sekundærlinjer og regionale ruter betjene ytterområdene i kommunene. I tillegg har Nedre Glomma mange skoleruter, som vil være en del av det supplerende tilbudet. Andre supplerende tilbud, som bestillingsruter, kan vurderes opprettet i områder der kundegrunnlaget er lite.


See report