• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Methods & Models Back

Verdsettinger

Urbanet har bred erfaring med å gjennomføre verdsettingsanalyser (Stated Preference-undersøkelser). Dette er en undersøkelsesmetodikk som er velegnet til å identifisere befolkningens prioriteringer - eller verdsettinger - av tilbudsforbedringer. Vi har gjennomført verdsettingsanalyser av både kollektivtiltak, sykkeltiltak og bilrestriktive tiltak som bompenger og parkering.

Resultater fra slike undersøkelser kan brukes for å kartlegge trafikantenes nytte av ulike tiltak, og kan inngå som en del av en nytte-/kostnadsvurdering av planlagte tilbudsforbedringer. Resultatene benyttes også til å beregne konkurranseflater mellom ulike transportmidler og rolledeling mellom ulike transportmidler i en byregion.