• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English

About Urbanet Analyse

Company

Urbanet Analyse AS was established in 2005 and currently has 14 employees in two offices in Oslo and Stockholm. 

Our multidisciplinary team consists of economists, political scientists, sociologists, human geographers and engineers. Our wide scientific scope enables us to execute comprehensive studies of various issues related to the transport sector and applying several methodological approaches in our work. 

Urbanet works in the interface between academic research and consulting, focusing on sustainable urban transport. We conduct analyses on many levels, both locally and nationally. Our studies can focus on individual measures, as well as comprehensive packages of measures, all tailored to the problem at hand. 

Urbanet Analyse is owned by Asplan Viak, which is one of the leading consulting companies within engineering and architecture in Norway. In cooperation with Asplan Viak we can provide even more powerful set of tools for analysis and planning –  something that gives us the opportunity to carry out projects from first-stage strategic research to the ready-to-build design solutions.

Contact Info

 • Oslo - Urbanet Analyse AS

  Oslo

  Urbanet Analyse AS

  Mailing Address:
  Postboks 337 Sentrum, 0101 Oslo

  Office Address:
  Kongensgate 1, 0153 Oslo

  Phone:
  [+47] 96 200 700

 • Stockholm - Urbanet Analys AB

  Stockholm

  Urbanet Analys AB

  Mailing Address:
  Holländargatan 22, 113 59 Stockholm

  Office Address:
  Holländargatan 22, 113 59 Stockholm

  Phone:
  [+46] 703 926904

Team

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Katrine Næss Kjørstad

  Katrine Næss Kjørstad er ingeniør og Forsker II. Sentrale områder i hennes arbeid er markedet for kollektivtransporten, kundetilfredshet, strategier for utvikling av kollektivtilbudet, etterspørselseffekter av tilbudsendringer. og verdsetting av ulike tilbudsfaktorer.

 • Torbjörn Eriksson

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug er samfunnsøkonom, og arbeider i hovedsak med transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i byområder og på jernbaneområdet. Han jobber med bruk og utvikling av ulike transport- og policymodeller.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Mats Johansson

  Mats Johansson är sociolog och jobbar främst med varumärkesanalyser, fördjupade konsumentanalyser av bl.a. kollektivtrafik och samhälle. Mats har stor erfarenhet av nationella och internationella projekt inom både produkt- och tjänstesektorn.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

 • Marte Bakken Resell

  Marte Bakken Resell er samfunnsgeograf. Hun arbeider hovedsakelig med strategiske planer for kollektivtransport, analyser av areal- og transportprosjekter i byområder, bypakker og bymiljøavtaler.

 • Maria Amundsen

  Maria har doktorgrad i sosiologi. Hun jobber i hovedsak med analyser av reisevaner og trafikkstrømmer og med jernbane.

 • Harald Høyem

  Harald Høyem er samfunnsøkonom. Han arbeider i hovedsak med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Kristine Wika Haraldsen

  Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, prisanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Eli-Trine Svorstøl

  Eli-Trine Svorstøl er utdannet sivilingeniør. Hun har skrev masteroppgave om elbilens innvirkning på trafikkavviklingen i kollektivfeltet. Eli-Trine jobbet som vitenskapelig assistent ved NTNU, før hun begynte i Urbanet 5. september. Her skal hun i hovedsak arbeide med transportanalyser og effekter av ulike virkemiddelpakker innenfor bytransport.